ทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “kwan phayao” ด้วยโปรแกรม AR : Augmented Reality Technology 360 องศา


จังหวัดพะเยา เลือกใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ มาทำแอปพลิเคชั่น ในการท่องเที่ยวของจังหวัด

ซึ่งแตกต่างจาก หน่วยงานอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง  

 AR : Augmented Reality Technology จะทำให้เกิดความสนุก สนาน

ในการตามหา AR ในจุดต่างๆคล้ายกับโปรแกรมการเล่มเกมส์ เกมส์หนึ่งนั่นเอง

 

AR : Augmented Reality Technology เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือน

ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน มีภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า Marker”  หรือ AR Code   

หลังจากโหลดแอปพลิเคชั่น แล้ว เราจะได้พบสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ เช่นพญานาค

 พระพุทธรูปต่างๆเป็นภาพสามมิติที่ เราสามารถหมุนดูภาพได้ 360 องศา

เมื่อเราเดินทางถึงจังหวัดพะเยา หากเราเปิด แอพลิเคชั่น เราจะเจอหน้าแรก

ที่ระบุเรื่องราวของจังหวัดพะเยา ดังนี้เราสนใจเรื่องอะไรก็จะคลิกไปในหัวข้อนั้นๆ เช่น เรื่องของ ท่องเที่ยวตามประวัติศาสตร์

เราก็จะเห็นภาพที่ปรากฎขึ้น เป็นภาพพร้อมกับรายละเอียด

 ก่อนเดินทางต้องติดต่อเพื่อปะสานงานการเดินทางและค่าใช้จ่ายกับทาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด

หรือ สถานประกอบการ การท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้รับการบริการที่ ปลอดภัยในการเดินทาง

เรือภายและเรือแจว จะมีเสื้อชูชีพทุกลำ ไม่บรรจุคนเกินอัตรา 

 

หากเราสนใจวัดใต้บาดาล แน่นอนว่าเราจะต้อง ได้ลงเรือ เพื่อเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายหรือ  Marker”  หรือ AR Code

ซึ่งภายในกว๊านพะเยา มี  Marker”  หรือ AR Code หลายจุดที่น่าสนใจ

AR วัดติโลกอาราม  

วัดติโลกอาราม  เป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งที่จมอยู่ในกว๊านพะเยา เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราช

แห่งราชอาณาจักรล้านนาโปรดให้พระยายุทธิษถิระเจ้าเมืองพะเยาสร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.  2019-2029  

ในบริเวณที่เรียกว่า บวกสี่แจ่ง  วัดแห่งนี้เป็นชื่อวัดที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก

ซึ่งถูกค้นพบได้ในวัดร้างกลางกว๊านพะเยาหรือในบริเวณหนองเต่า มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี 

วัดติโลกอารามจมอยู่ในกว๊านพะเยาเนื่องจากในปี พ.ศ. 2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยา

เพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้บริเวณกว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ

และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำรวมทั้งวัดติโลกอารามเด้วย


AR วัดโลกติลกสังฆาราม

ตามที่ารึกวัดโลกติลกสังฆาราม เจ้าสี่หมื่นเมืองพะเยาให้ฝังหินใหญ่สี่ก้อนไว้รอบบริเวณอารามทั้งสี่มุมให้เป็นหินคู่บ้านคู่เมือง แล้วประกาศให้ช่วยกันรักษาหินนี้มิให้หักหรือถูกทำลาย จนกระทั่งจมลงใต้น้ำ ด้วยระบบเก็บน้ำของกรมประมง

 ภาพ AR ภาพความเป็นจริง และ โลกเสมือนวัดโลกติลกสังฆาราม

AR สถาปัตยกรรมโบราณสถานวัดร่องไฮ และ พระพุทธรูปปางลีลา

บริเวณสถปัตยกรรมโบราณสถานแห่งนี้ได้มีการขุดค้นพบพระพุทธรูปเก่าแก่

รวมทั้งพบพระพุทธรูปหินทราย ปางลีลา

สมัยยุคสุโขทัย อายุราว 500 ปี

ขนาดสูงประมาณ 150-160 เซนติเมตร จำนวน 3 องค์

ใต้ฐานชุกชีของวัด นอกจากนั้น พบชิ้นส่วน และหลักศิลาจารึกอื่นอีกเป็นจำนวนวนมาก 

 ภาพ AR ภาพความเป็นจริง และ โลกเสมือน พระพุทธรูปปางลีลา

เที่ยวกว๊านพะเยาในมุมมองใหม่ไปกับ “kwan phayao” แอปพลิเคชันการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา

สัมผัสทุกเรื่องราวของที่สนุกบนตวามแตกต่าง โดย โทรศัพท์ระบบ Android 4.1 ขึ้นไป

เครดิตภาพ คุณกนกพรรณ Nujo Laks