ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ


พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง

T-MED ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย หรือ Panyathai Traditional Medicine Clinic เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Movement; IFOAM)  นั่นคือการที่ ปัญญาไทคลีนิคคัดเลือกพืชสมุนไพรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อ ธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศน์การเกษตร เป็นหลัก และพร้อมที่จะเดินเข้าสู่มาตรฐานสากล

นาง อรุณี ไตรศรีศิลป์  เจ้าของและผู้จัดการ   พท. สมบัติ ไตรศรีศิลป์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ

พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ปัญญาไทคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดตั้งคลินิคแพทย์แผนไทยว่า เคยสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาชีววิทยา และต่อมาได้ไปศึกษาต่อภาคชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เกี่ยวกับสถิติประชากร ระบาดวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับการเสี่ยงของการเกิดโรคในแต่ละอาชีพ หลังจากนั้นได้กลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง ก่อนจะลาออกมาประกอบกิจการด้านการขายประกันชีวิต

ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้บริการ เฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป มีแพทย์แผนปัจจุบันตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย รักษาและดูแลโดยใช้ยาสมุนไพร ของทางปัญญาไทคลินิกเป็นหลักสำหรับตัวยาสมุนไพร ที่นำเข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เป็นตัวยาที่ อยู่ในตำรายาไทย อันได้แก่ ตำรายาตรีผลา  ตำรายาห้าราก และ ตำรายาปราบชมพูทวีป

นอกจากนั้น ยังมีการบริการตรวจเชคสุขภาพร่างกาย เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะทำให้ เป็นโรคต่างๆ โดยการใช้หลักแพทย์แผนไทยประยุกต์กับแพทย์แผนปัจจุบันอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นให้  เจ้าของร่างกายกลับมาดูแลสุขภาพของตนเองก่อนที่จะเกิดโรคต่างๆตามมา  รวมถึงการใช้สมาธิเพื่อบำบัดสุขภาพทางจิตซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย  

     พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ปัญญาไทคลินิคการแพทย์แผนไทย หรือ Panyathai Traditional Medicine Clinic กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า  การใช้สมุนไพรดูแลร่างกาย ต้องศึกษา และใช้ให้เป็นและให้ถูกจุด ไม่งั้นก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นกัน

ทีมงานการถ่ายทำสารคดีจากฮ่องกงแวะเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการ

ท่านใดสนใจ ใช้บริการ ตรวจสุขภาพสามารถติดต่อได้ที่ เลขที่ 49 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-200300 หรือ 064-9974749