พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้จัดพิธีสักการะพระธาตุพนมพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล


ททท.สำนักงานนครพนม …. เชิญชาวพุทธรวมพลังศรัทธาองค์พระธาตุพนมเป็นมรดกโลก พระเทพวรมุนีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้จัดพิธีสักการะพระธาตุพนมพร้อมเจริญชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคล

โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร /ที่ปรึกษามรดกโลกนครพนม/กรรมการกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม นางสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม ในฐานะรองประธานกรรมการฝ่ายส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์พระธาตุพนมสู่มรดกโลก ร่วมในพิธีนี้

โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ได้ให้คำแนะนำ ชี้แนะ ททท.สำนักงานนครพนม ดำเนินการร่วมกับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จัดทำสติ๊กเกอร์ “ศูนย์รวมแห่งศรัทธา สมบัติล้ำค่าเมืองนครพนม พระธาตุพนม สู่มรดกโลก”

ให้ผู้มีศรัทธาต่อองค์พระธาตุพนม บูชาเพื่อเสริมบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคล อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พระธาตุพนมสู่มรดกโลก