ร้านอาหาร Chyna by Tommy Tangร่วมออกร้านงาน เฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว


ท่านแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวประจำประเทศไทย และ ภริยาแวะชิม บลูสเกตต้า Brusketa จาก ร้านอาหาร Chyna by Tommy Tang ที่นำมาออกร้านงาน เฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ซึ่งจะครบปีที่ 44 ของทุกวันที่ 2 ธันวาคม งานเลี้ยงได้จัดขึ้นเมื่อค่ำของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว