ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี เปิดแล้ว


ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี เปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะขอพร แก้บน ได้ตามปกติ ตั้งแต่ เวลา 05.30 – 17.00 น. สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด และเว้นระยะห่าง