“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”


“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT”ในหัวข้อ Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาทหวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์

        

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน โดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ซึ่งได้มีทีมผู้เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นฯ กว่า 300 ทีม และผลการประกวดโครงการประกวดหนังสั้นฯ สำหรับรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี กำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทีมชนะเลิศ ได้แก่ Daysteam จากโรงเรียนมัธยมวิภาวดี จังหวัดสุราษฏร์ธานี ชื่อเรื่อง My name is Nuclear โดย น.ส.ธิดา ต่ายใหญ่กรัด , น.ส.ปวีณา สักรินทร์, นายธนากร กล่อมเมือง ชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ราหูฟิล์ม จากกรุงเทพฯ ชื่อเรื่อง สายลับ โดย นายณรงค์ เสประโคน นายโสภา เที่ยงเดช ชนะเลิศ  เงินรางวัล 100,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

ซึ่งการจัดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ครั้งนี้คาดหวังว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน และผู้สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th/ ดร.หาญณรงค์ กล่าวปิดท้าย