รวมคลิบ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อเวลา ๒๒.๓๐ น. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐


น้อมส่งเสด็จ…ถวายบังคมลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

 

# ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

อัศจรรย์ภาพหน้าพ่อหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพจริง! 26/10/60

อีกมุมบรรยากาศถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

 

 

พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ20.00ถึง22.30น.

ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 4) 26 ตุลาคม 2560

ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 3) 26 ตุลาคม 2560

 

ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 2) 26 ตุลาคม 2560

ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 1) 26 ตุลาคม 2560

พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ16.00ถึง19.00น.