เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เชิญชวนท่องเที่ยวเนปาลปี 2563


นาย คเนศ ปราสาท ธากาล เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เชิญชวนท่องเที่ยวเนปาลปี 2563 H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal, Ambassador of Nepal to Thailand Welcome to“The Visit Nepal Year 2020 through walkathon in downtown Bangkok Thailand.5 January 2020

สถานเอกอัครราชทูตเนปาลเชิญร่วมการแข่งขันเดินทน จากมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถึงอาคารใบหยก 2 ในโอกาสปีแห่งการท่องเที่ยวเนปาล วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา มีทีเชิร์ต มีเครื่องดื่มบริการตลอดงาน

🇳🇵

️The Embassy of Nepal cordially invites you to the “Walkathon for Visit Nepal Year 2020” event happening on Sunday, 5th of January 2020 at 2:30 pm. The 3 km walkathon will start from MBK Center at 3 pm and will end at Baiyoke Sky Tower at 5 pm.