“เทศกาลท่องเที่ยวออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ”


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม เปิดเทศกาลท่องเที่ยว เทศกาลออกพรรษา ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครพนม ในช่วงเทศกาลออกพรรษา กับงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564  

พร้อมเปิดสำนักงาน ททท. ตึกเหลืองสไตล์โคโลเนียล  ติดริมแม่น้ำโขง ประดับประดาอาคารสำนักงานด้วยไฟหลากสี  ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศการจำลองเรือไฟโบราณ ที่ใครหลายคนยังคงติดตาตรึงใจกับเรือไฟสดใสกลางแม่น้ำโขง  

ในครั้งนี้ ททท.สำนักงานนครพนม ได้จัดให้มีการประดับรูปเรือไฟ ทั้งเรือไฟประดิษฐ์และเรือไฟโบราณ มีการใช้ไฟย้อมตึกอาคารสำนัก เป็นการสร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวได้มา  ถ่ายรูป Check In ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. ในช่วงระหว่างวันที่ 12 – 31 ตุลาคม 2564 และเตรียมพร้อมในการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนครพนม โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายชาธิป รุจนเสรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน   มาร่วมงานในครั้งนี้

างสาวกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครพนม  ได้กล่าวทิ้งท้าย   ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาลออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ ในพื้นที่จังหวัดนครพนม      ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 23 ตุลาคม 2564 โดยเรือไฟจะเริ่มปล่อย หน้า ททท.สำนักงานนครพนม  ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน สิ้นสุดที่หมู่บ้านชนเผ่า ถนนสวรรค์ชายโขง  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้เที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน SHA และมาตรการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัด และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ ในปีนี้มีการปรับรูปแบบของการจัดงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามและเป็นสุดยอดของงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดนครพนม