Daily Archives: July 18, 2017


ขายที่ดินโฉนดพร้อมบ้าน จำนวน 2 งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ใจกลางหมูบ้านชนบทอำเภอแม่แตงเขตติดต่ออำเภอแม่ริม จากตัวเมืองเชียงใหม่ 35 กิโลถนนลาดยางตลอดเส้นทาง จากบ้านไป พระพุทธบาทสี่รอย 10 กิโลเมตร มีรถประจำทาง ระบบสาธารณูประโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สัญญาณอินเตอร์เนตครบ ด้านหน้า ติดถนนสาธารณะ เชียงใหม่-ปาย (ทางลัด) และเนินเขา ด้านหลัง ติดลำคลองสาธารณะ และ ทุ่งนา มีบ่อน้ำ. มีบ่อปลา ในบริเวณ มีลำไยสีชมพู 2 ต้น เบี้ยวเขียว 2 ต้น กฤษณา 2 ต้น มะพร้าวแกง 4 ต้น ลองกอง 1 ต้น เงาะ 1 ต้น […]

Land for sale ขายที่ดินโฉนดพร้อมบ้าน จำนวน 2 งาน 90 ตารางวา เชียงใหม่


โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดค่ายดรุณธรรมพัฒนาอุปนิสัย น้อมนำศาสตร์พระราชา ต้านภัยยาเสพติด ในระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 กล่าวเปิดงานโดย นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการ พร้อมวิทยากรผู้บรรยายทรงคุณวุฒิหลายท่าน พร้อมแจ้งเตือนยาเสียสาวระบาดในพื้นที่ แพทย์ระบุตัวยาชนิดยาดังกล่าว คือ ซาแน็ก หรือ อัลปราโซแลม (alprazolam) ปกติเป็นยาใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล และช่วยให้นอนหลับ ส่วนฤทธิ์อื่นๆที่พบก็ตัวอย่างเข่น คลายกล้ามเนื้อ ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ ความสามารถในการเรียนรู้และความจำลดลง เมื่อนำมาผสมเครื่องดื่ม เช่นชาเขียว,น้ำอัดลม ออกฤทธิ์มึนเมาไม่มีกลิ่นเหล้ากำลังฮิตในกลุ่มวัยรุ่น อันตรายต่อตับและไต แนะผู้ปกครองตรวจสอบดูแลบุตรหลานด้วย จัดเป็นยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมฟาตามีน) และทางตำรวจกำลังสืบสวนลงหาข้อมูลหาแหล่งที่มา พร้อมกันนี้ได้อบรมเกี่ยวกับ การเสริมความรู้ในด้านพัฒนาอุปนิสัยให้ฟังกันอย่างทั่วถึง  

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดค่ายดรุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ในระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560


สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นครวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง       เมื่อวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง ลานรถม้า      จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง ได้จัดงานแถลงข่าว  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม : งานสืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย, นายสวัสดิ์  มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง, เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ประธานมูลนิธิเจ้าพระญาสุลวะลือไชยสงคราม,นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา  หัวหน้าส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรเอกชน ร่วมงานในครั้งนี้        นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ […]

สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร”ขึ้น ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุลำปางหลวงกองทัพอากาศ แสดงความจงรักภักดี  เชิดชูพระเกียรติคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงมีต่อพระบรมราชชนก  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ  รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  เปิดเผย กองทัพอากาศ ได้สานต่องานพ่อ จึงได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้น  เพื่อแสดงผลงานนิทรรศการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ  ที่น้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ เริ่มตั้งแต่การโปรยสารฝนหลวงจากเครื่องบินกองทัพอากาศ  การสร้างฝายบนดอยสูงเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าต้นน้ำ  น้ำมันไบโอดีเซล พลังงานทดแทน“…ไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้…” กองทัพอากาศจึงได้หาวิธีใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นกำลังหลักในการสูบน้ำขึ้นมาใช้  เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้อย่างพอเพียง  ภายใต้ชื่อโครงการ เทพประทานธารา กองทัพอากาศออกช่วยเลือประชาชน  ยังได้นำปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆไปถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะให้ราษฎรพึ่งพาตนเองได้  สนับสนุนปัจจัยการผลิตไปมอบให้เพื่อเกิดความกินดีอยู่ดี ในวิถีพอเพียง ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ จึงได้รวบรวมผลงานการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศและสนับสนุนเกษตรกรเครือข่ายชุมชนจนประสบความสำเร็จ  มาจัดแสดงในงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560  ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ […]

กองทัพอากาศ จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา 27 ก.ค. – 6 ส.ค. 2560  ณ.สนามกีฬากองทัพอากาศ ...