Daily Archives: November 29, 2018


ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวน ทุกท่าน .รณรงค์ “ลด โลก เลอะ” ด้วยการ มาร่วมพิธี บวชแม่น้ำบางปะกง @บ้านปลาธนาคารปู อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 1 ธค.2561 เวลา09.00 น. ณ บริเวณ ป่าชายเลน ภายในวัดคงคาราม(วัดบน) อ.บางปะกง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ -การบรรยายความสำคัญ/แรงบันดาลใจในการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -พิธีบวชแม่น้ำบางปะกง -การทำฝายดักขยะ /เก็บขยะ -การปล่อยพ้นธุ์ปลา -ชมบ้านปลา ธนาคารปู -ล่องเรือชมการอนุรักษ์โลมาอิรวดี สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038-514009 ได้ทุกวัน เวลา08.30-16.30น

พิธีบวชแม่น้ำบางปะกง วันที่ 1 ธค.2561 เวลา09.00 น. ณ บริเวณ ป่าชายเลน


ลด โลก เลอะ Big Cleaning Day ทุ่งโปรงทอง ระยองฮิ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ททท. สำนักงานระยอง ร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำประแส จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะทุ่งโปรงทอง โดยมีชุมชนปากน้ำประแสและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมคืนความสวยงามให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมสร้างความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วนำผู้เตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมมาร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เก็บขยะในครั้งนี้ด้วย **นักท่องเที่ยว สามารถร่วมกิจกรรมกับ ททท. ได้ ในวันดังกล่าว

Big Cleaning Day ทุ่งโปรงทอง วันที่ 1 ธ.ค. 2561 เวลา ...