Daily Archives: February 24, 2019


รางวัลกินรี รางวัลอันทรงเกียรติ เครื่องหมายแห่งคุณภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สำหรับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ในปีนี้ มีการจัดประกวด 3 ประเภทรางวัลหลัก 12 สาขารางวัลย่อย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2562 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติการสมัคร และดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2MUJv6F ติดตามเว็บไซต์ของโครงการ Thailand Tourism Awards (รางวัลกินรี) ได้ที่ https://tourismawards.tourismthailand.org

เปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมประกวดโครงการรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย รางวัลกินรี