Daily Archives: May 3, 2020


จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 Wynn Café & Bistro ปิดบริการชั่วคราว แต่ด้วยมีเสียงเรียกร้องถึงความต้องการของลูกค้าอยากรับประทานอาหารร้าน Wynn Café & Bistro ทั้งนี้ ตามคำเรียกร้อง Wynn Café & Bistro จะเปิดให้บริการ Delivery และ Take Away ในราคาสุดพิเศษ – บริการส่งฟรี ไม่เกิน 5 กิโลเมตร – สั่งอาหารและเครื่องดื่มครบ 300 บาท ขึ้นไป ส่งฟรีในระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร (เกิน 10 กิโลเมตร คิดค่าบริการจัดส่ง 50 บาท) – รอจัดส่งอาหารประมาณ 30 นาที – สามารถสั่งอาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

Wynn Café & Bistro จัดบริการ Delivery และ Take Away