Daily Archives: September 7, 2021


📣 คำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 5267/2564 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต.✈️🚗🛥🧳🏨 16) ผู้ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตเพื่อการท่องเที่ยว.✅ 1.ต้องมีหลักฐานการจองที่พักหรือใบยืนยันรายการนำเที่ยว และชำระเงินล่วงหน้า✅ 2.ต้องลงทะเบียนผ่าน www.gophuget.com และแสดง QR CODE ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต✅ 3.ต้องมีหลักฐานการได้รับวัคซีนตามที่จังหวัดกำหนด (ชนิดซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ ซิโนแวค (Sinovac) เข็ม 1 แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) เข็ม 2 หรือ ได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson […]

Update ข้อปฎิบัติกรณี นักท่องเที่ยวจะเข้าไปภูเก็ต