อุ๊อะเลียง” เมนูอาหารชนเผ่าไทข่า จ.นครพนม

สนุกปากกับ “อุ๊อะเลียง” อาหารชนเผ่าไทข่า จ.นครพนม “อุ๊อะเลียง” เป็นอาหารพื้นบ้านของชนเผ่าไทข่า ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนม ปรุงจากปูนาที่หาได้ตามท้องไร่ท้องนา นำมาตำ และกรองเอาเนื้อปู นำมาคั่วผัดให้สุกคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงรส อาทิ น้ำปลา พริก กระเทียม หอมแดง ผักชี ใบมะกรูด รับประทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆ ชื่อของอุ๊อะเลียงนั้นมาจากภาษาไทข่า คำว่า “อุ๊” แปลว่า อาหารที่ปรุงใส่น้ำแต่น้อย และคำว่า “อะเลียง” แปลว่า ปู สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชุมชนชนเผ่าไทข่า…