บรรยากาศรับนักท่องเที่ยวจาก จีน และคาซัคสถาน จาก 4 สนามบิน สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต และเชียงใหม่ ในวันแรก ของการ Examption วีซ่า (25 กย. 65) เป็นไปอย่างชื่นมื่น ทั้งนักท่องเที่ยว และเหล่าภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว