ขอเชิญชมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ จังหวัดสกลนครครั้งที่ 1 ( Thailand International Folklore Festival 2023) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
ณ. คนสร้างเมือง พันนาบุรี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เวลา 18.00 – 22.00 น.
กิจกรรมภายในงาน
– การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นานาชาติ 14 ประเทศ
– การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
โดยนางแบบกิตติมศักดิ์
-อาหารระดับวีไอพี
– ชมการการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ 14 ประเทศ
– ชมการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย
– ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่ผ้าไทยสู่นานาชาติ
– เช็คอินและถ่ายภาพภูมิทัศน์อันงดงามในเมืองพันนาบุรี
สํารองโต๊ะที่นั่ง คุณไอรีน โทร 0862386818 ภายใน 15 พฤศจิกายน 2563