ใกล้จะถึงเข้ามาทุกทีแล้วกับประเพณียี่เป็ง ในช่วงระยะเวลานี้เองชาวล้านนาโดยเฉพาะพ่อหน้อยพ่อหนาน จะไปที่วัดเพื่อร่วมกันทำโคมกระดาษ เพื่อใช้ถวายและประดับในวันเพ็ญเดือนยี่
วันนี้จึงขอนำเสนอรูปแบบโคมกระดาษที่ปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษารวบรวมตั้งแต่ในปี 2548 นำมาเสนออีกครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์โคมกระดาษในเวลาอันใกล้นี้
ปล. ข้อมูลจากหนังสือ รูปแบบโคมกระดาษในวัฒนธรรมล้านนา
เขียนโดย ฐาปกรณ์ เครือระยา