พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


2-30 พ.ย. นี้ เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ รอบละ 5 พันคน เปิดรอบละ 5 พันคน คาดมีผู้เช้าชม 1 แสนคน/วัน คณะกรรมการฯ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมนิทรรศการวันละ 1 แสนคน แบ่งเป็น พระภิกษุสงฆ์ 500 องค์ คนพิการและคนชรา 500 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 8,000 คน นักเรียนนักศึกษา 15,000 คน ประชาชนทั่วไป 80,000 คน เฉลี่ย 4 ตารางเมตร/คน จึงได้กำหนดให้เข้าชมรอบละ 5,000 คน โดยกำหนดเวลาให้ชมบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศซึ่งเป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ คนละ 15 นาที ส่วนในนิทรรศการ 6 อาคาร จะให้เวลาคนละ 45 นาที ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศได้เฉพาะชั้น […]

2-30 พ.ย. นี้ เปิดให้เข้าชมพระเมรุมาศ รอบละ 5 พันคน


น้อมส่งเสด็จ…ถวายบังคมลาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท   # ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ในหลวง รัชกาลที่ 9   อัศจรรย์ภาพหน้าพ่อหลวง ถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง ในหลวง รัชกาลที่ 9 พระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพจริง! 26/10/60 อีกมุมบรรยากาศถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง     พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ20.00ถึง22.30น. ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 4) 26 ตุลาคม 2560 ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 3) 26 ตุลาคม 2560   ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 2) 26 ตุลาคม 2560 ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพร.9 (ช่วงที่ 1) 26 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ16.00ถึง19.00น.

รวมคลิบ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อเวลา ๒๒.๓๐ น. ...