Education


คณะสิบกะรัตบันเทิงศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม คลิปดนตรีพื้นบ้าน ภาคกลางรับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรมฝึกซ้อมโดย ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย และครูนพมาศ ไชยชมภู โดยการสนับสนุนของ ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย(สมาชิกในทีมเป็น นักเรียน/ศิษย์เก่า วงดนตรีไทยและ YRC band&combo)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม คลิปดนตรีพื้นบ้าน ภาคกลาง


อัพสกิลผ่าน LEARN AI เริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง AI ที่ใครก็เรียนได้ – Learn-ai.in.th เปิดลงทะเบียน 3 หลักสูตร AI แล้ววันนี้ – เรียนฟรี! มีประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมให้ “เรื่อง AI ใครก็เรียนได้” จากกระแสความนิยมในเรื่องของ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนไทยในด้านของการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้กับธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการเติบโต ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้เรื่องของ AI ได้กลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่อยู่ในความสนใจ และมีผู้ต้องการเรียนรู้และทำความเข้าใจเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกระบวนการการทำงานของระบบปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence )  พร้อมกันนี้กระแสของการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ก็กำลังเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน และได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID – 19 เนื่องจากผู้คนจำเป็นที่จะต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน จึงมองหากิจกรรมที่จะเป็นการช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับตัวเองในช่วงที่มีเวลา อีกทั้งการเรียนออนไลน์ยังสะดวกสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเดินทาง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะที่ไหน เมื่อไหร่ Learn-ai.in.th แพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เพื่อคนไทย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดทำเว็บไซต์ learn-ai.in.th แพลตฟอร์มการเรียนรู้ AI เพื่อคนไทย ด้วยงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวิทยากรจากหลากหลายสังกัดที่เป็นหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ให้ความร่วมมือสร้างสรรค์เนื้อหาที่ครอบคลุม เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมให้คนไทยเข้าใจเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และมีทักษะที่สามารถนำไปสู่การใช้ AI และทำงานร่วมกับ AI ได้  พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงและเข้าใจหลักสูตรต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการจัดทำหลักสูตรแบบออนไลน์และเป็นภาษาไทย ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่คนส่วนใหญ่มองหาการพัฒนาทักษะใหม่ให้ตัวเองเพิ่มเติม การเรียนการสอนในโครงการ จะมุ่งเน้นการสร้างสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI การสร้าง AI ด้วยตนเอง ไปจนถึงการนำ AI ไปประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจและภาคสังคมต่าง ๆ […]

อัพสกิลผ่าน LEARN AI เริ่มต้นเรียนรู้เรื่อง AI ที่ใครก็เรียนได้ เรียนฟรี! มีประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมให้


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน ADTE Virtual Opening Day ชวนผู้เชี่ยวชาญ กูรูด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและสตาร์ทอัพ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ วิธีทางรอดท่ามกลางยุคดิจิทัล ที่ไม่ว่าอะไรก็ต้องพึ่งเทคโนโลยี พร้อมเปิดตัว “สถาบัน ADTE (เอดเต้) หรือ Academy for Digital Transformation by ETDA” ศูนย์กลางหลักสูตรในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาและยกระดับทักษะด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยในทุกมิติ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางออนไลน์ นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ภารกิจของ ETDA  ไม่เพียงส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซของประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของสากล ผ่านการดำเนินงานสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็น การกำกับดูแลบริการดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ ด้วยกฎหมาย […]

ETDA เตรียมจัดงาน ADTE Virtual Opening Day เปิดตัว สถาบัน ADTE (เอดเต้) ...Celebrating Notable Acceptances in All Fields International School Bangkok (ISB) provides expert guidance for students as they seek their best college and university fit academically, socially and financially. Decades of global experience within our college counseling team provides tremendous depth and value in the critical college selection process. This college search […]

ISB Class of 2019


มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า การสอนหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ นับเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ อย่างโรงเรียน อีตั้น หรือ วินเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลก และเมื่อจบมาต่างก็มีความโดดเด่นในหน้าที่การงานที่ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร นักวิเคราะห์ นักคิด นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน เจ้าของธุรกิจ เชฟอาหารระดับมิชลิน นักการเมือง ไปจนถึงผู้นำประเทศ เคล็ดลับความสำเร็จนี้เริ่มต้นมาจากการศึกษาในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ ที่ปลูกฝังการเรียนอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆกับการจุดประกาย  Passion ของนักเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อค้นหาว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดและความชื่นชอบด้านใด ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ เมื่อเจอก็ส่งเสริมไปให้สุด นี่คือหลักการของหลักสูตรอังกฤษ แต่เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่สูตร 1.5 ชั่วโมงเพิ่มเติมต่อวัน ที่มีเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษเท่านั้น ซึ่งนี้คือจุดตัดเชือกในการผลักดันให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จ! คุณครูใหญ่โรงเรียน DBS เล่าต่อไปว่า หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ (UK Curriculum) จะมีลักษณะการเรียนที่มุ่งเน้นการอิงทักษะของนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนได้คิดและตั้งถามในระดับที่ลึกและเข้มข้นกว่า ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองและในบริบทของโลก ดังนั้นหลักสูตรการศึกษารูปแบบนี้ได้เตรียมพร้อมให้นักเรียนสำหรับเส้นทางการศึกษาของตนเองในอนาคตที่มีมากกว่าผลการสอบตามรายวิชา แต่ระบบอังกฤษนั้นยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ […]

“Extended Day” ชั่วโมงเรียนที่นานกว่า สนุกกว่า เข้มกว่า แต่เปี่ยมด้วยคุณค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตที่ เด่นหล้า


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้งทั่วประเทศ ประเดิมที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบความมั่นคง และยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ […]

กกพ. เดินหน้าเปิดกิจกรรมอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”ในหัวข้อ “Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาทหวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. […]

“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”


ในโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยพลัง 2 ขั้วที่ตรงกันข้าม  เหมือน หยิน-หยาง  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ในธรรมชาติ มีกลางวัน กลางคืน มีชายและหญิง  ร่างกายของเรานั้น ก็คือธรรมชาติ หากแต่หยาง เป็นพลังเพศชาย ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส   หยิน คือพลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังเพศให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ จะมีสถานที่ใด ที่สามารถให้นิยาม การเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกาย ได้อย่างดีงาม ลงตัวเพราะ บนโลกใบนี้ ต่างก็มีขนบธรรมเนียม  วิถีพื้นถิ่นที่ต่างกันจะทำอย่างไรให้ผู้คน โดยเฉพาะเด็กๆ ได้เรียนรู้ ร่างกายตัวเองอย่างไม่ขัดเขิน เพื่อเป็นความรู้ และ การรู้เท่าทันถึงการณ์ อย่างกับการเรียนเพศศึกษา ในแบบเรียนวิชาสุขศึกษา คุณเพชราวรรณ คำมิงก้า ผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ที่มีแนวคิดในการทำสวนศิลปะแบบอีโรติก แสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นเพศชายเพศหญิง ทุกอณูของสวนแห่งนี้ ได้แสดงภาพ และสัญลักษณ์ […]

ที่เที่ยวบนถนนเส้นทางลัด เชียงใหม่-ปาย ตอนที่ 1 Erotic Garden and Teahouse สวนศิลป์ อีโรติก


ท่านพระครูปัญญาวิเชียรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำปี2561  ท่าน  พระใบฎีกา เจริญศักดิ์ สิริภัทโท เจ้าอาวาสนักพัฒนา วัดดอนแก้ว ผู้อำนวยการ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้ว ได้นำพุทธศานนิกชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงาน จัดงานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดี ในโครงการ  พร้อมรับของขวัญ และรางวัลมากมาย ภายในบริเวณวิหารของวัดดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่    ภายในงานดังกล่าว ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งวัด  บ้าน โรงเรียน และผู้นำที่เข้มแข็งทุกคน      

ท่านพระครูปัญญาวิเชียรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมมอบเกียรติบัตรในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำปี2561 ณ วัดดอนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดงานครบรอบ ๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายพานพุ่ม   เป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ครูและนักเรียน และภาคีผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง   ภายในงานได้จัดให้มีพิธีการต่างๆดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๑๔ รูป  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พิธีทำบุญอาคารโรงช้างต้นและอาคารพัชระ พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมีพระราชชายา   พิธีเปิดป้ายสวนบ้านบานเย็น กิจกรรม “Christmas Day” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชายา ผู้ประทานที่ดินให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   เครดิตภาพ Yupparaj Wittayalai School ปรางฉัตร […]

๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๖๕๑


จังหวัดพะเยา เลือกใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ มาทำแอปพลิเคชั่น ในการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งแตกต่างจาก หน่วยงานอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง    AR : Augmented Reality Technology จะทำให้เกิดความสนุก สนาน ในการตามหา AR ในจุดต่างๆคล้ายกับโปรแกรมการเล่มเกมส์ เกมส์หนึ่งนั่นเอง   AR : Augmented Reality Technology เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือน ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน มีภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า “Marker”  หรือ AR Code    หลังจากโหลดแอปพลิเคชั่น แล้ว เราจะได้พบสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ เช่นพญานาค  พระพุทธรูปต่างๆเป็นภาพสามมิติที่ เราสามารถหมุนดูภาพได้ 360 องศา เมื่อเราเดินทางถึงจังหวัดพะเยา หากเราเปิด แอพลิเคชั่น เราจะเจอหน้าแรก ที่ระบุเรื่องราวของจังหวัดพะเยา ดังนี้ เราสนใจเรื่องอะไรก็จะคลิกไปในหัวข้อนั้นๆ เช่น […]

ทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “kwan phayao” ด้วยโปรแกรม AR : Augmented ...


ตามที่โครงการ ห่มผ้าให้น้องปีที่ 14 กับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 8-10 ธันวาคม 2018 ได้ขอรับบริจาค เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า ยารักษาโรค ทุนการศีกษา สำหรับเด็กและเยาวชน และผู้ยากไร้ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆและผู้ยากไร้ ที่อยู่บนดอยสูงไกลในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่สำรวจ ขุนสาใน  โป่งสา  อ.ปาย แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนทุ่งช้าวพวง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ บัดนี้ได้นำส่ง และมีผู้รับมอบ เรียบร้อยแล้ว                      

โครงการ ห่มผ้าให้น้องปีที่ 14 กับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 8-10 ธันวาคม 2018