Education


Celebrating Notable Acceptances in All Fields International School Bangkok (ISB) provides expert guidance for students as they seek their best college and university fit academically, socially and financially. Decades of global experience within our college counseling team provides tremendous depth and value in the critical college selection process. This college search […]

ISB Class of 2019


มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล ผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า การสอนหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ นับเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ อย่างโรงเรียน อีตั้น หรือ วินเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลก และเมื่อจบมาต่างก็มีความโดดเด่นในหน้าที่การงานที่ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร นักวิเคราะห์ นักคิด นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน เจ้าของธุรกิจ เชฟอาหารระดับมิชลิน นักการเมือง ไปจนถึงผู้นำประเทศ เคล็ดลับความสำเร็จนี้เริ่มต้นมาจากการศึกษาในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ ที่ปลูกฝังการเรียนอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆกับการจุดประกาย  Passion ของนักเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อค้นหาว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดและความชื่นชอบด้านใด ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ เมื่อเจอก็ส่งเสริมไปให้สุด นี่คือหลักการของหลักสูตรอังกฤษ แต่เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่สูตร 1.5 ชั่วโมงเพิ่มเติมต่อวัน ที่มีเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษเท่านั้น ซึ่งนี้คือจุดตัดเชือกในการผลักดันให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จ! คุณครูใหญ่โรงเรียน DBS เล่าต่อไปว่า หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ (UK Curriculum) จะมีลักษณะการเรียนที่มุ่งเน้นการอิงทักษะของนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนได้คิดและตั้งถามในระดับที่ลึกและเข้มข้นกว่า ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองและในบริบทของโลก ดังนั้นหลักสูตรการศึกษารูปแบบนี้ได้เตรียมพร้อมให้นักเรียนสำหรับเส้นทางการศึกษาของตนเองในอนาคตที่มีมากกว่าผลการสอบตามรายวิชา แต่ระบบอังกฤษนั้นยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ […]

“Extended Day” ชั่วโมงเรียนที่นานกว่า สนุกกว่า เข้มกว่า แต่เปี่ยมด้วยคุณค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตที่ เด่นหล้า


กองทุนพัฒนาไฟฟ้า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ผนึกกำลังร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด เดินหน้าเปิดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ใน 15 พื้นที่ รวม 32 ครั้งทั่วประเทศ ประเดิมที่แรก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องคุณค่าของพลังงานไฟฟ้า พร้อมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตลอดจนการสร้างต้นแบบความมั่นคง และยั่งยืนของพลังงานไฟฟ้าทั้งในยามปกติ และภาวะฉุกเฉินเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ด้วยวิสัยทัศน์ของ กกพ. ในการกำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงมีพันธกิจหลักดังนี้ คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้และความตระหนักทางด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันพลังงานที่นำมาผลิตไฟฟ้า ได้แก่ พลังงานถ่านหิน พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานจากเขื่อนกำลังจะหมดไป รัฐฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องหาพลังงานทางเลือกใหม่ ที่สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาทดแทน พลังงานทางเลือกใหม่ที่สะอาดและเข้าถึงได้ […]

กกพ. เดินหน้าเปิดกิจกรรมอบรมโครงการ “คนบันดาลไฟ” พลังงานไฟฟ้า พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”ในหัวข้อ “Nuclear for Better Life” เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาทหวังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์          สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. […]

“สทน.” มอบรางวัลประกวดหนังสั้น “TINT SHORT FILM PROJECT”


ในโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยพลัง 2 ขั้วที่ตรงกันข้าม  เหมือน หยิน-หยาง  ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ในธรรมชาติ มีกลางวัน กลางคืน มีชายและหญิง  ร่างกายของเรานั้น ก็คือธรรมชาติ หากแต่หยาง เป็นพลังเพศชาย ให้ความอบอุ่น สว่างไสว มั่นคง สดใส   หยิน คือพลังลบ มีลักษณะสีดำ เป็นพลังเพศให้ความหนาวเย็น ความมืด อ่อนนุ่ม ชื้นแฉะ ลึกลับ จะมีสถานที่ใด ที่สามารถให้นิยาม การเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกาย ได้อย่างดีงาม ลงตัวเพราะ บนโลกใบนี้ ต่างก็มีขนบธรรมเนียม  วิถีพื้นถิ่นที่ต่างกันจะทำอย่างไรให้ผู้คน โดยเฉพาะเด็กๆ ได้เรียนรู้ ร่างกายตัวเองอย่างไม่ขัดเขิน เพื่อเป็นความรู้ และ การรู้เท่าทันถึงการณ์ อย่างกับการเรียนเพศศึกษา ในแบบเรียนวิชาสุขศึกษา คุณเพชราวรรณ คำมิงก้า ผู้หญิงไทยคนหนึ่ง ที่มีแนวคิดในการทำสวนศิลปะแบบอีโรติก แสดงสัญลักษณ์ถึงความเป็นเพศชายเพศหญิง ทุกอณูของสวนแห่งนี้ ได้แสดงภาพ และสัญลักษณ์ […]

ที่เที่ยวบนถนนเส้นทางลัด เชียงใหม่-ปาย ตอนที่ 1 Erotic Garden and Teahouse สวนศิลป์ อีโรติก


ท่านพระครูปัญญาวิเชียรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดีในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำปี2561  ท่าน  พระใบฎีกา เจริญศักดิ์ สิริภัทโท เจ้าอาวาสนักพัฒนา วัดดอนแก้ว ผู้อำนวยการ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดดอนแก้ว ได้นำพุทธศานนิกชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนหน่วยงาน จัดงานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและผู้ใหญ่ใจดี ในโครงการ  พร้อมรับของขวัญ และรางวัลมากมาย ภายในบริเวณวิหารของวัดดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่    ภายในงานดังกล่าว ได้รับความสนใจ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งวัด  บ้าน โรงเรียน และผู้นำที่เข้มแข็งทุกคน      

ท่านพระครูปัญญาวิเชียรเจ้าคณะอำเภอแม่ริมมอบเกียรติบัตรในโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำปี2561 ณ วัดดอนแก้ว โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดงานครบรอบ ๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายพานพุ่ม   เป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ครูและนักเรียน และภาคีผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง   ภายในงานได้จัดให้มีพิธีการต่างๆดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๑๔ รูป  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พิธีทำบุญอาคารโรงช้างต้นและอาคารพัชระ พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมีพระราชชายา   พิธีเปิดป้ายสวนบ้านบานเย็น กิจกรรม “Christmas Day” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชายา ผู้ประทานที่ดินให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   เครดิตภาพ Yupparaj Wittayalai School ปรางฉัตร […]

๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๖๕๑


จังหวัดพะเยา เลือกใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ มาทำแอปพลิเคชั่น ในการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งแตกต่างจาก หน่วยงานอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง    AR : Augmented Reality Technology จะทำให้เกิดความสนุก สนาน ในการตามหา AR ในจุดต่างๆคล้ายกับโปรแกรมการเล่มเกมส์ เกมส์หนึ่งนั่นเอง   AR : Augmented Reality Technology เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือน ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน มีภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า “Marker”  หรือ AR Code    หลังจากโหลดแอปพลิเคชั่น แล้ว เราจะได้พบสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ เช่นพญานาค  พระพุทธรูปต่างๆเป็นภาพสามมิติที่ เราสามารถหมุนดูภาพได้ 360 องศา เมื่อเราเดินทางถึงจังหวัดพะเยา หากเราเปิด แอพลิเคชั่น เราจะเจอหน้าแรก ที่ระบุเรื่องราวของจังหวัดพะเยา ดังนี้ เราสนใจเรื่องอะไรก็จะคลิกไปในหัวข้อนั้นๆ เช่น […]

ทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “kwan phayao” ด้วยโปรแกรม AR : Augmented ...


ตามที่โครงการ ห่มผ้าให้น้องปีที่ 14 กับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 8-10 ธันวาคม 2018 ได้ขอรับบริจาค เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า ยารักษาโรค ทุนการศีกษา สำหรับเด็กและเยาวชน และผู้ยากไร้ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆและผู้ยากไร้ ที่อยู่บนดอยสูงไกลในถิ่นทุรกันดาร ในพื้นที่สำรวจ ขุนสาใน  โป่งสา  อ.ปาย แม่ฮ่องสอน และ โรงเรียนทุ่งช้าวพวง อ.เชียงดาว เชียงใหม่ บัดนี้ได้นำส่ง และมีผู้รับมอบ เรียบร้อยแล้ว                      

โครงการ ห่มผ้าให้น้องปีที่ 14 กับ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 8-10 ธันวาคม 2018เวลเนสโฮม ธรรมชาติบำบัด สไตล์รีสอร์ท ของ นพ.บุญชัย อิศราพิศิษฐ์ เป็นทั้งที่พักของคนรักษ์สุขภาพ ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ แห่งแรกของไทยและของเอเชีย  มีศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วย และผู้สูงอายุ   บริหารงานโดยแพทย์ พยาบาล และทีมงานมืออาชีพ มีที่พักอาศัยรูปแบบพิเศษ(Residential Service) และ  (Hotel Service) รวมทั้ง บริการทางการแพทย์(Medical Service) และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้บริการครบทั้ง 7 ปัจจัย คือปัจจัย 4 ครบถ้วน ปัจจัยที่ 5 คือ มีความสะดวกสบาย ปัจจัยที่ 6 คือ มีนันทนาการครบสมบูรณ์ และปัจจัยที่ 7 คือ การมีสังคมที่ดี ทำให้มีคนรักษ์สุขภาพจากทั่วโลก ต้องการมาพักอาศัย และแสวงหาความสุขในบั้นปลายชีวิต รวมทั้งมาฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ ภายในรีสอร์ทประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ เช่น การล้างพิษตับ การลดความอ้วน การรักษาฟื้นฟูไต […]

เวลเนสโฮม อยุธยา ธรรมชาติบำบัด สไตล์รีสอร์ท


ร่วมสานใยไออุ่นสู่ขุนเขา ถึงลำเนาเด็กน้อยกลางดอยป่า ส่งไอรักด้วยมิตรจิตศรัทธา ร่วมอาสาส่งใจไปด้วยกัน ถึงเด็กน้อยบนดอยหนาว ทุกย่างก้าวก่อเสริมเพื่อเติมฝัน เติมช่องว่างเสริมแรงด้วยแบ่งปัน ให้คืนวันอวลกรุ่นด้วยอุ่นไอ ขอเชิญร่วมบริจาค ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงมือ ถุงเท้า ยารักษาโรค ทุนการศีกษา อื่นๆสำหรับเด็กและเยาวชน และผู้ยากไร้ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กๆและผู้ยากไร้ที่อยู่บนดอยสูงไกล ในพื้นที่สำรวจ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน และ อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ในวันที่ 8-10ธันวาคม 2561 ท่านสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ในนามมูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย 1.ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาคลิสตัล พาร์ค หมายเลขบัญชี 401-9-31861-4 2.ธ.กรุงเทพ สาขาถนนนาคนิวาส หมายเลขบัญชี 918-0-08331-4 3.ธ.กรุงไทยสาขาถนนนวมินทร์ หมายเลขบัญชี 057-0-11538-8 4.ธ.กสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 71 หมายเลขบัญชี 601-2-09418-1

มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญร่วมบริจาค เครื่องอุปโภคและบริโภค สำหรับเด็กและเยาวชน และผู้ยากไร้ “ห่มผ้าให้น้องปีที่14”


1st Thailand Art Talent 2018 opening day at River City Arts & Crafts center in Bangkok. ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯเป็นหนึ่งในศูนย์กลางศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือจาก AOTArt CEO ภริยาของเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย มาดาม Astrid Garcia-Amaya ในงาน Art and Creativity School Fair เป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จัดแสดงผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนเอกชน นิทรรศการนี้จะแสดงถึงผลงานศิลปะและการแสดงที่เลือก ด้านดนตรี จากแต่ละโรงเรียนตลอดจนเวทีสำหรับการนำเสนอผลงานทางศิลปะของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการประกวด “Thailand Art Talent” ในงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงโอกาสสำหรับนักเรียนในการโต้ตอบและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรูปแบบผ่านกิจกรรม แต่ยังเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่จะสามารถที่จะแบ่งปันความรักและความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา มาดามกล่าวว่า “ฉันรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้เห็นว่ามีโรงเรียนนานาชาติที่มีงานศิลปะที่น่าอัศจรรย์ผลงานต่างๆล้วนสร้างสรรค์ Art and Creativity School Fair แสดงถึงการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์นี้กับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนคนอื่น […]

มาดาม Astrid Garcia-Amaya ภริยาของเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย เปิดงาน Arts & Crafts center ...