Thai์ News Version

Thai News


ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2023 : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากจังหวัดเชียงใหม่ – Hall of Fame 2 หน่วยงาน – รางวัลยอดเยี่ยม 11 หน่วยงาน – รางวัลดีเด่น 9 หน่วยงาน การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและการบริการที่ทุกท่านมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปีนี้จะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร

รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2023 : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี ...


บ่ายวันนี้ (23 มี.ค. 66)นายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สมุทรสงครามเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ‘ โรตารีร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน’ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน (โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน) หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม โครงการโรตารีร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน’ จัดโดยสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โดย คุณนันทิยา ลิขิตอำนวยชัย นายกสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม , คุณบุญสร้าง บุญกอง , คุณวิสูตร นวมศิริ หรือ ผู้ใหญ่แดง ประธานศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน ,สมาชิกของสโมสรโรตารีสมุทรสงคราม ร่วมพิธีฯ โดยมี วปส. เพื่อเพิ่มป่าชายเลนเป็นแนวป้องกันลมและคลื่น คือ แหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO₂ ที่จะทำการกัดเซาะชายฝั่ง และยังเป็นที่สำหรับการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหาร ที่สร้างความสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนพื้นที่ป่าชายเลน ที่มีประโยชน์ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยหวังให้ต้นแสม […]

นายอรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สมุทรสงครามเปิดโครงการ ‘ โรตารีร่วมใจอนุรักษ์ป่าชายเลน’ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม


ผลการกู้คืนระบบไฟฟ้า เสาไฟฟ้าล้ม 89 ต้น มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ 29,128 ราย ภายใน 24 ชม. ( 19 มีนาคม 2566 ) 1. เคลียร์พื้นที่ รื้อถอนเสาล้ม 2. ปักเสาพาดสาย 54 ต้น คิดเป็น 60.7% สามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 28,121 ราย คิดเป็น 96.5% ภายใน 2 วัน ( 20 มีนาคม 2566 ) 1. ปักเสาพาดสายเพิ่ม 30 ต้น รวมเป็น 84 ต้น คิดเป็น 94.4% สามารถจ่ายไฟให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้เพิ่ม 1,006 ราย รวมจ่ายไฟแล้ว […]

สรุปความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่ เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้า ระดม 37 ทีม จำนวน 296 คนองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บ่ายวันนี้ (20 มี.ค. 66) ภายหลังเสร็จจากพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเกิดสถานการณ์พายุพัดถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ดังกล่าว โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ได้ร่วมติดตามตาม และรายงานสถานการณ์ พร้อมกับชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อคลายความทุกข์ของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็ว โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ตั้งแต่ที่บริเวณแยกรวมโชค ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากนั้นได้เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย หมู่ 11 ตำบลสุเทพ และกาดมะพร้าว ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก […]

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


ค่ำวันนี้ (20 มี.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับนายเดวิด ดาลี (David DALY) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จำนวน 13 ประเทศ ณ โรงแรมมีเลีย เชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนหารือระหว่างกัน เกี่ยวกับนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ การพัฒนาในการเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรปและประเทศสมาชิกในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ นายเดวิด ดาลี (David DALY) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่าประเทศไทย และ สหภาพยุโรป (EU) มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนใน EU ยังมองว่าการลงทุนในประเทศไทยยังคงมีความสำคัญ และชื่นชมว่าจังหวัดเชียงใหม่มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก และมีความทันสมัยในหลายด้าน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักลงทุนจากสหภาพยุโรป เข้ามาทำโครงการต่าง ๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้าน นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า […]

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หารือ คณะเอกอัครราชทูต 13 ประเทศจากสหภาพยุโรป


เชียงใหม่ 20 มีนาคม 2566 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการบรรยาย เวทีเสวนา รู้ก่อนเลือกตั้ง พลังคนไทยไปใช้สิทธิ์ และมี นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย การเลือกตั้งกำลังจะเริ่มต้น แม้จะยังไม่กำหนดเวลา แต่ก็ต้องรับทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลง ในการเลือกตั้ง ครั้งหน้าจึงต้องมาให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง การแบ่งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง การสาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์ ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

รู้ก่อนเลือกตั้ง พลังคนไทยไปใช้สิทธิ ณ ห้องประชุมประชาสัมพันธ์เขต3 เชียงใหม่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน วาตภัย และลูกเห็บตก เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดระยะเวลาของการเกิดวาตภัย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และบัญชาการเหตุการณ์ ภายหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยตนเอง รวมความเสียหายรวมทั้งสิ้น จํานวน ๔ อำเภอ ๑๗ ตำบล ๑. อ้าเภอแม่ริม วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. ได้เกิดฝนตกหนัก ลมกรรโชกแรงในพื้นที่ ต.ห้วยทราย ต.ขี้เหล็ก ต.สะลวง ต.แม่แรม ต.ริมเหนือ ต.ริมใต้ และ ต.สันโป่ง ทําให้ทรัพย์สินของราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย และมีต้นไม้ เศษวัสดุ ล้มขวางการจราจร […]

ข้อมูลอัพเดท ๑๙ มี.ค.๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. รายงานจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ถึงผลกระทบ จากพายุฤดูร้อน วาตภัย ...


นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ต้อนรับ นักท่องเที่ยวจีน เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบิน 9 Air จากเมืองกุ้ยหยาง บินตรงลงภูเก็ต โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ท่านปลัดจังหวัดฯ และ สมาคมท่องเที่ยวฯ ร่วมต้อนรับแบบอบอุ่นๆ เสริมทัพ จากกองเอเชียตะวันออก ยกทีมมาช่วยกันต้อนรับอย่างแข็งขัน

สายการบิน 9 Air จากเมืองกุ้ยหยาง บินตรงลงภูเก็ต เป็น เที่ยวบินปฐมฤกษ์


“ภาพลักษณ์ของอาหารไทยเป็นสิ่งสำคัญที่ควรได้รับการยืนยันด้านคุณภาพ ตราสัญลักษณ์การันตีคุณภาพ Trade Mark “Thailand Street Food”  จึงเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อมอบให้ร้านค้าทุกร้านที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการนี้ เพื่อยืนยันถึงคุณภาพอาหาร มาตราฐานความอร่อย ที่สืบทอดมาจากต้นตำรับอย่างไม่ผิดเพี้ยน การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการจัดงานครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ “Bangkok Street Food” ซึ่งการจัดงานก่อนหน้านี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเพราะสามารถโปรโมทอาหารสตรีทฟู้ดไทยให้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะรวบรวมนำสุดยอดอาหารสตรีทฟู้ดไทยและฮ่องกงระดับมิชลินแนะนำจำนวน 25 ร้าน แบ่งเป็นสตรีทฟู้ดไทย 18 ร้าน และสตรีทฟู้ดฮ่องกง 7 ร้าน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้ลิ้มรสอาหารอร่อยระดับมิชลินแนะนำ และยังจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวัฒนธรรมไทยผสมจีน ประดับตกแต่งด้วยหมวกงอบไทย-จีน สื่อถึงอัตลักษณ์รากเหง้าของอาหารริมทางอย่างแท้จริง นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษและโปรโมชั่นอีกมากมาย”เหตุผลแรกที่เราอยากให้รีบไปชิมและช้อปในงานนี้ก็เพราะว่าเขาจะจัดถึงเพียงวันอาทิตย์นี้เท่านั้น วันเสาร์-อาทิตย์นี้ยังไม่มีแพลนไปไหนก็รีบพุ่งตรงไปที่งานสิ โดยงานจัดอยู่ที่บริเวณมหานคร สแควร์ หน้าตึกมหานคร ชาวออฟฟิศย่านสาทร เตรียมพุงกางกับStreet Food ระดับ Michelin จากไทยและฮ่องกง ถึง 25 ร้าน รายชื่อ 18 ร้านฝั่งไทย (1) ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิ […]

Bangkok – Hong Kong Street Battle Food Festival 13-17 มีนาคม ...ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางการควบคุมไฟป่า ฝุ่นควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทุกมิติ เผยเชียงใหม่ มีจุดความร้อนน้อยกว่าพื้นที่ข้างเคียงในทุก ๆ วัน ส่วนกรณีค่าฝุ่นที่สูงติดอันดับโลกนั้น เป็นผลมาจากแอปพลิเคชั่นเลือกเพียงเมืองหลักของแต่ละประเทศ วันนี้ (14 มี.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกัน ควบคุมไฟป่า และฝุ่น PM2.5 ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมรับเหตุไฟป่าฝุ่นควันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 และรับฟังเสียงจากทุกภาคส่วน โดยมีเสียงสะท้อนขอให้มีการดำเนินการร่วมกันกับจังหวัดข้างเคียง จนนำไปสู่การทำข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน ทั้งการลาดตระเวน ดับไฟ ทำแนวกันไฟ รวมถึงการกำหนดห้วงเวลาในบริหารจัดการเชื้อเพลิง สำหรับแนวทางการดับไฟ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้แต่ละพื้นที่สามารถดับไฟให้ได้ภายใน 1 วัน แต่หากพื้นที่อันตราย และเป็นเวลากลางคืน ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ ก็จะปล่อยให้ไฟมาชนแนวกันไฟ ที่ได้มีการทำเตรียมไว้แล้วรวมหลายพันกิโลเมตร […]

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ แจงละเอียด แนวทางควบคุมไฟป่า ฝุ่นควัน ในพื้นที่


นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ​​รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พ.ต.อ.ทรงวุฒิ เชื้อพลากิจ ​​ผู้กำกับการกองควบคุมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ผกก.คธม.) นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ​​นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ผู้แทนชมรมอันได้แก่ ผู้แทนชมรมมัคคุเทศก์รัสเซีย ชมรมมัคคุเทศก์เกาหลี ชมรมมัคคุเทศก์อินเดีย ชมรมมัคคุเทศก์เวียดนาม ชมรมมัคคุเทศก์จีน ชมรมมัคคุเทศก์อิตาลี ชมรมมัคคุเทศก์ฝรั่งเศส ชมรมมัคคุเทศก์เยอรมัน ชมรมมัคคุเทศก์สเปน ชมรมมัคคุเทศก์ญี่ปุ่น สมาคมมัคคุเทศก์ไทย และผู้บริหาร ททท. ร่วมประชุมการส่งเสริมมาตรฐานการบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ชั้น 10 ททท. ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดทั้งปี 2566 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนซาอุดิอาระเบีย อินเดียและรัสเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เดินทางเป็นหมู่คณะ (Group Tour) โดยการบริการของบริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ เพื่อพิจารณาการส่งเสริมมาตรฐานการบริการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การเตรียมความพร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ […]

ททท. จับมือ กรมการท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เตรียมความพร้อม Upskill Reskill มัคคุเทศก์ทั่วประเทศ


คุ้มขันโตกกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ! ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 พบกับการแสดงสุดอลังการฉบับล้านนาและอาหารขันโตกพื้นเมือง แล้วพบกันที่ @คุ้มขันโตก เวลา 18:30-21:00 น.ทุกวัน

คุ้มขันโตกเชียงใหม่ กลับมาให้บริการแล้ว เปิด 1 มีนาคม 2566 นี้