กิ่วแม่ปาน


ปลายเดือนมกราคม ยังคงอากาศหนาวเย็น เราเดินทางออกจากบ้านสายแล้ว แวะหากาแฟกินที่จอมทอง ก่อนขึ้น “ดอยอินทนนท์” จุดมุ่งหมาย กิ่วแม่ปาน “สถานีวิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์” คำว่า “กิ่ว” เป็นภาษาเหนือที่แปลว่า ส่วนที่แคบๆส่วน “แม่ปาน” เป็นชื่อสถานที่ ที่นี่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร ใครจะไปกิ่วแม่ปาน เตรียมร่างกายสำหรับการเดินเท้า 3 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ไกด์ถิ่น สาวสวยอาสา นำทาง ในการเดินครั้งนี้ ที่นี่เปิดตั้งแต่เวลา 6 โมง เช้า ไกด์คนสวย คิดค่านำทาง 200 บาท เราเดินเรื่อยๆ มีดอกไม้ป่าตลอดทาง จนถึงส่วนที่เรียกว่า “ป่าเมฆ” มีเมฆปกคลุมตลอดทั้งปี บรรยากาศครึ้ม มีแสงแดดรำไร ที่นี่มอสส์และเฟิรน์ เยอะมาก เพราะเป็นจุดที่เรียกว่า เฟิร์นยุคโบราณ ป่ามีต้นไม้หนาแน่นแดดรำไร วันที่เรามาถึงอากาศเริ่มแล้งเฟิร์น ใบเหี่ยว […]

ตามหาหัวใจ ที่กิ่วแม่ปาน ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่