เอกอัครราชทูตเคนย่าร่วมงาน 1st ACID เชียงใหม่


ฯพณฯ แพทริค ซีมียู วาโมโต้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำราชอาณาจักรไทย และภริยา เดินทางร่วมงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN1 Coffee Industry Development Conference: 1st ACID)  วันที่ 14 -17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เชียงใหม่       ประเทศเคนย่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความพร้อมเรื่องของการปลูกกาแฟ และ มีรสชาติของกาแฟทีเลื่องชื่อ ทางสถานทูตเคนย่า จึงได้นำกาแฟจากเคนย่า ร่วมออกบูธ  ในครั้งนี้ด้วย   กาแฟถูกนำเข้าไปปลูกในเคนย่าในปี 1893 ตอนที่มิชชันนารีชาวฝรั่งเศสนำเอาต้นกาแฟจากเกาะรียูเนียน (Reunion) เข้าไปปลูก คนส่วนใหญ่เห็นด้วยว่ากาแฟที่นำเข้าไปปลูกนั้นเป็นสายพันธุ์เบอร์บอนซึ่งให้ผลผลิตครั้งแรกในปี 1896            ไร่กาแฟในเคนย่าจะเป็นไรขนาดใหญ่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษ และผลผลิตที่ได้จะนำไปขายในลอนดอนในปี 1933 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกาแฟ […]

สาธารณรัฐเคนยา ร่วมงาน การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st ASEAN1 Coffee Industry Development ...