AR สถาปัตยกรรมโบราณสถานวัดร่องไฮ


จังหวัดพะเยา เลือกใช้ เทคโนโลยี สมัยใหม่ มาทำแอปพลิเคชั่น ในการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งแตกต่างจาก หน่วยงานอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง    AR : Augmented Reality Technology จะทำให้เกิดความสนุก สนาน ในการตามหา AR ในจุดต่างๆคล้ายกับโปรแกรมการเล่มเกมส์ เกมส์หนึ่งนั่นเอง   AR : Augmented Reality Technology เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างความเป็นจริง และ โลกเสมือน ที่สร้างขึ้นมาผสานเข้าด้วยกัน มีภาพสัญลักษณ์ที่ใช้ จะนิยมเรียกว่า “Marker”  หรือ AR Code    หลังจากโหลดแอปพลิเคชั่น แล้ว เราจะได้พบสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ เช่นพญานาค  พระพุทธรูปต่างๆเป็นภาพสามมิติที่ เราสามารถหมุนดูภาพได้ 360 องศา เมื่อเราเดินทางถึงจังหวัดพะเยา หากเราเปิด แอพลิเคชั่น เราจะเจอหน้าแรก ที่ระบุเรื่องราวของจังหวัดพะเยา ดังนี้ เราสนใจเรื่องอะไรก็จะคลิกไปในหัวข้อนั้นๆ เช่น […]

ทำความรู้จัก แอปพลิเคชัน “kwan phayao” ด้วยโปรแกรม AR : Augmented ...