“ประกวดภาพถ่าย “แอ่วพะเยา “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋”


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการ Passion Phayao : เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ 

นางสาวกรุณา  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งรับผิดชอบส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพะเยา  เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานเชียงราย ได้ดำเนินการโครงการ Passion Phayao : เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ ขึ้น  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จัก สร้างการรับรู้ให้เกิดความสนใจ และเกิดกระแสการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดพะเยามากยิ่งขึ้น ซึ่งจังหวัดพะเยาเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ เงียบสงบที่หลายๆ ท่านจะนึกถึง กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีบรรยากาศสวยงามตามธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามาสัมผัส มารับประทานอาหารริมกว๊านพะเยา มาซื้อปลาส้มอาหารที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น มาไหว้พระกลางกว๊านและบริเวณใกล้เคียง แล้วจากไปท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น  ซึ่งจังหวัดพะเยานั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม งดงามด้วยวิถีชีวิต วัฒนธรรม กระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ทั้ง 9 อำเภอ ที่พร้อมจะนำเสนอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้ไปสัมผัส และพักค้าง  

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ชื่อ   www.checkinphayao.com  ขึ้น  เป็นแหล่งรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พักร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง ชุมชนท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวม่วนใจ๋  จื้นใจ๋  อุ่นใจ๋ ครอบคลุมถึง 9 อำเภอ  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ง่ายๆ  ผ่านโทรศัพท์มือถือของทุกท่านได้อย่างเพลิดเพลิน  และในช่วงนี้ ททท.สำนักงานเชียงรายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านเช็คอินเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อร่วมกิจกรรม “เที่ยวทิพย์” วางแผนการเดินทางในช่วงที่สภาวะวิกฤต Covid-19 คลี่คลาย

และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564  โดย ททท.สำนักงานเชียงรายร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา, YEC  (Young Entrepreneur chamber of commerce), TCEP (Thailand Convention & Exhibition Bureau) สายการบินไทยเวียตเจ็ท, ผู้ประกอบการที่พักและร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดพะเยาสนับสนุนการจัดกิจกรรม  มีของที่ระลึกเป็นสายคล้องแมสมาสคอต“น้องมัดใจ” เป็นนกยูงพันธุ์ไทยที่มีจำนวนมากในจังหวัดพะเยา, เป็นตัวแทนสื่อถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและทูตวัฒนธรรมให้กับจังหวัพะเยา แจกให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน “ฟรี” จำนวน 500 ท่านแรกที่ร่วมกิจกรรม ”เที่ยวทิพย์” ในเว็บไซต์, เงินรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายจำนวน 12 รางวัล ซึ่งทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมมีสิทธิลุ้นรับบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศสายการบินไทย  เวียตเจ็ทไปกลับ 2 ที่นั่งรวมที่พักและร้านอาหารจังหวัดพะเยา จำนวน 3 รางวัล  

ททท.สำนักงานเชียงราย จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรม “ม่วน จื้น อุ่นใจ๋ เที่ยวพะเยาโฉมใหม่ มัดใจไว้รอคุณ” ภายใต้โครงการ Passion Phayao: เที่ยวเบาเบา บันดาลใจ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเขียงราย โทร. 053- 717433 และ facebook : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงราย และกิจกรรมประกวดภาพถ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้าจังหวัดพะเยา โทร.054-483903