newnormal


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 เปิดบริการเฉพาะวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มอบส่วนลด 50% บัตรเข้าชมทุกประเภท จำกัดการเข้าชมวันละ 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาละ 250 คนช่วงเวลาที่ 1 : 11.00 – 16.00 น. ปิดระบบจอง 15.00 น. ช่วงเวลาที่ 2 : 16.30 – 20.00 น. ปิดระบบจอง 19.00 น.จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อเข้าใช้บริการเท่านั้น (1 ท่าน สามารถจองได้สูงสุด 5 ท่าน ) ขั้นตอนการจองคิวออนไลน์นั่งรถชมสัตว์1. ลงทะเบียนคลิก https://faceticket.net/queues/nightsafari/2. คลิกเลือกวันและช่วงเวลาที่จะมา 3. กรอกจำนวนผู้เข้าชม 4. แคปภาพหน้าจอ […]

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564